Podmínky Věrnostního programu blu

Věrnostní program blu

Elektronický systém, spojený s e-shopem blu – www.blustore.cz, který poskytuje registrovaným uživatelům e-shopu odměny za nákupy a další aktivity a výhody ve formě slevových voucherů a slev na další nákup.

 

Podmínky aktivace věrnostního programu

Každý uživatel, který chce využívat věrnostní program blu musí splnit tyto podmínky pro jeho aktivaci:

 

Základní principy fungování věrnostního programu

Princip získávání bodů

Princip konverze bodů na slevu

Profil uživatele a bodové konto

Referral program v rámci věrnostního programu blu

Princip referral programu:

Trofeje

Ranky

 

Seznam aktivit a jejich odměn

Aktivita Odměna (získané body) Omezení
Registrace na e-shopu 100 bodů Pouze jednou na uživatele
Registrace přes referral odkaz 30 bodů Pouze jednou na uživatele
Sdílení jakékoli URL na doméně www.blustore.cz 10 bodů Maximálně 2x za měsíc na uživatele
Získání nově registrovaného uživatele přes referral odkaz 30 bodů Maximálně 3x za měsíc na uživatele

 

Seznam Trofejí, jejich podmínky a odměny

Název trofeje Odměna (získané body) Podmínky získání
Člen klubu 0 bodů Registrace na blu e-shopu
Doporučení kamaráda 0 bodů Registrace na blu e-shopu přes referral odkaz
Influencer 10 bodů 3 jednotlivá sdílení jakékoli URL na doméně www.blustore.cz
Kritik 150 bodů Hodnocení 10 produktů na blu e-shopu
Svolání party 10 bodů Získání 10 unikátních návštěvníků přes referral odkaz
Dobrý kamarád 0 bodů Získání 1 registrovaného uživatele přes referral odkaz
Pětitisícovka 500 bodů Dosažení 5 000 bodů na bodovém kontě
Dobře utracených 5 000 500 bodů Součet bodů konvertovaných na slevy na nákup dosáhne hodnoty 5 000

 

Seznam Ranků, jejich podmínek a odměn

Název Ranku Odměna (získané body) Podmínky získání
BLUE – Úroveň 1 0 bodů Aktivace věrnostního programu
BLUE – Úroveň 2 50 bodů Součet nasbíraných bodů = 200
BLUE – Úroveň 3 100 bodů Součet nasbíraných bodů = 150
SILVER – Úroveň 1 150 bodů Součet nasbíraných bodů = 200
SILVER – Úroveň 2 200 bodů Součet nasbíraných bodů = 300
SILVER – Úroveň 3 250 bodů Součet nasbíraných bodů = 350
GOLD – Úroveň 1 300 bodů

  • doživotní sleva 1,5 % na všechny nákupy na blu e-shopu
Součet nasbíraných bodů = 450
GOLD – Úroveň 2 350 bodů

  • doživotní sleva 3 % na všechny nákupy na blu e-shopu
Součet nasbíraných bodů = 500
GOLD – Úroveň 3 400 bodů

  • doživotní sleva 5% na všechny nákupy na blu e-shopu
Součet nasbíraných bodů = 550

 

Závěrečná ustanovení

Znění podmínek Věrnostního programu blu může provozovatel Věrnostního programu blu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek Věrnostního programu blu.

Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat nebo smazat účet uživatele při zjištění porušení podmínek Věrnostního programu blu.