Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnosti Brabec velkoobchod, s.r.o., se sídlem Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, IČO: 277 10 017, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 53663, coby správci osobních údajů (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsouAdresa: Pocoucov 83, 674 01 Třebíč,Email: marketabrychtova@napojebrabec.cz,Telefon: +420 800 21 21 22
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. S Vašimi údaji je nakládáno v souladu s nařízením GDPR v souladu s právními předpisy České republiky.

II. Důvody, rozsah a účely zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění zákonných povinností
  Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČO, DIČ.
  Účel zpracování: vedení a dokladování daňové evidence, reklamace, práva z vadného plnění, dobropisy, vrácení zboží.
  Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, účetní oddělení správce, státní správa, auditor, výrobce zboží.
  Doba zpracování: 10 let od dodání zboží.
  Dle platných zákonů ČR má správce povinnost veškeré doklady pro potřeby státního orgánu a kontrolních orgánů archivovat a v případě potřeby poskytnout.
  K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění a uzavření smlouvy
  Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČ, DIČ, údaje o uskutečněném nákupu (přijetí objednávky, potvrzení objednávky, stav objednávky, vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu)
  Účel zpracování: nákup a dodání zboží či služeb, reklamace, práva z vadného plnění, registrace do e-shopu.
  Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, odběrná místa, autorizované servisy, výrobce zboží.
  Doba zpracování: 3 roky od dodání zboží.
  K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu
  Zpracovávané údaje: Kontaktní email
  Účel zpracování: zlepšování služeb zákazníkům a uživatelům portálu www.blustore.cz, hlídání dostupnosti zboží, komentáře ke zboží, dotazy, recenze, informace o novinkách, produktech a službách výrobce zboží  .
  Příjemci osobních údajů: technická podpora, správce IT, výrobce zboží
  Doba zpracování: 3 roky od dodání zboží.
  K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.
 1. Souhlas – Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem pro Marketingové účely
  Zpracovávané údaje: Kontaktní email
  Účel zpracování: informace o novinkách, akcích a slevách souvisejících s portálem www.blustore.cz, informace o novinkách, produktech a službách výrobce a dodavatele zboží.
  Příjemci osobních údajů: správce IT, výrobce zboží
  Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, v tomto případě odesílání informací o novinkách a slevách na Váš email je možné pouze v případě Vašeho souhlasu potvrzeným jak na webu, tak Vašem emailu. V rámci oprávnění daného nám Vaším souhlasem, bude Váš kontaktní email předán výrobci zboží, který je oprávněn Vám zasílat obchodní a reklamní sdělení o svých produktech a službách. Součástí každého zaslaného emailu je samozřejmě také odkaz ke zrušení zasílání informací a novinek na Vaší emailovou adresu a zrušení využívání Vaší emailové adresy. Nebudete tak obtěžování nevyžádanými informacemi či nabídkami.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas (pokud jste jej udělili pro marketingové účely) se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Pokud chcete svá práva uplatnit nebo máte jakékoli dotazy ohledně zpracovávání osobních údajů, kontaktujte nás na emailu karolinapavelkova@napojebrabec.cz nebo korespondenčně na adresu sídla správce Brabec velkoobchod, s.r.o., Pocoucov 83, 674 01 Třebíč.
 3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IV. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v CRM systému Daktela.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a následným potvrzením emailu zaslaného na Vaší emailovou adresu. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a současně je potvrzujete.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 05. 2020.

Brabec velkoobchod, s.r.o.