Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnosti Imperial Tobacco CR, s.r.o., se sídlem Radlická 14, 150 00 Praha 5, IČO: 430 05 012, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 4768, coby správci osobních údajů (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou Adresa: Radlická 14, 150 00 Praha 5, Email: gdpr@cz.imptob.com, Telefon: +420 296 541 111
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. S Vašimi údaji je nakládáno v souladu s nařízením GDPR v souladu s právními předpisy České republiky.

II. Důvody, rozsah a účely zpracování osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění zákonných povinností
Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČO, DIČ.
Účel zpracování: vedení a dokladování daňové evidence, reklamace, práva z vadného plnění, dobropisy, vrácení zboží.
Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, účetní oddělení správce, státní správa, auditor.
Doba zpracování: 10 let od dodání zboží.
Dle platných zákonů ČR má správce povinnost veškeré doklady pro potřeby státního orgánu a kontrolních orgánů archivovat a v případě potřeby poskytnout.
K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.

2. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění a uzavření smlouvy
Zpracovávané údaje: Titul, Jméno, Příjmení, Fakturační adresa, Dodací adresa, Kontaktní email, Kontaktní telefon, IČ, DIČ, údaje o uskutečněném nákupu (přijetí objednávky, potvrzení objednávky, stav objednávky, vyřízení objednávky, vystavení daňového dokladu)
Účel zpracování: nákup a dodání zboží či služeb, reklamace, práva z vadného plnění, registrace do e-shopu.
Příjemci osobních údajů: přepravní společnosti, odběrná místa, autorizované servisy. Doba zpracování: 3 roky od dodání zboží.
K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu
Zpracovávané údaje: Kontaktní email
Účel zpracování: zlepšování služeb zákazníkům a uživatelům portálu www.blustore.cz, hlídání dostupnosti zboží, komentáře ke zboží, dotazy, recenze, kontaktní formulář.
Příjemci osobních údajů: technická podpora, správce IT, Doba zpracování: 3 roky od dodání zboží.
K tomuto zpracování není dle GDPR souhlas vyžadován.

4. Souhlas – Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem pro Marketingové účely
Zpracovávané údaje: Kontaktní email
Účel zpracování: informace o novinkách, akcích a slevách souvisejících s portálem www.blustore.cz.
Příjemci osobních údajů: správce IT.
Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu.
Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, v tomto případě odesílání informací o novinkách a slevách na Váš email je možné pouze v případě Vašeho souhlasu potvrzeným jak na webu, tak Vašem emailu. Součástí každého námi zaslaného emailu je samozřejmě také odkaz ke zrušení zasílání informací a novinek na Vaší emailovou adresu a zrušení využívání Vaší emailové adresy. Nebudete tak obtěžování nevyžádanými informacemi či nabídkami.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas (pokud jste jej udělili pro marketingové účely) se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Pokud chcete svá práva uplatnit nebo máte jakékoli dotazy ohledně zpracovávání osobních údajů, kontaktujte nás na emailu gdpr@cz.imtob.com. nebo korespondenčně na adresu sídla správce Imperial Tobacco CR, s.r.o., Radlická 14, 150 00 Praha 5.
3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IV. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v CRM systému Daktela.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

V. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře a následným potvrzením emailu zaslaného na Vaší emailovou adresu. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a současně je potvrzujete.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 05. 2020.

Imperial Tobacco CR, s.r.o.